Varshikotsavam Puja Celebrations

 

Sign-Up Program

 


6:00 AM To 8:30 AM
NAVAKALASHA SNAPANA PURVAKA ALAMKARA THIRUMANJANAM
(All are welcome to attend the Abhishekam during the early hours on Sunday July 23rd)
 Punyahavachanam
 Sankalpam
 Vishwaksena Ganapati puja
 Kalasha Aradhana
 Panchamrutha Abhishekam
 Alamkaram & Archana
 Arathi & Teertha Prasadam
 Vishnu Sahasranamam Paarayanam
9:00 AM To 2:00 PM
KALYANA VAIBHAVOTSAVAM
 Kashi Yatra & Edurukollu (Milan & Baraat)
 Mahasankalpam & Vishwaksena puja
 Rakshabandhanam & Yagnopaveetha Dhaarana
 Aasthana Aradhana & Varapuja
 Padaprakshalanam & Madhuparkam
 Annadarshanam & Maalamarpidi
 Sumuhurtham & Kanyadaanam
 Maangalya Dharanam &Talambralu
 Archana
 Maha Mangala Arathi & Teertha Prasadam
 Mahaprasadam

 


Total
$0.00

Verification