Chinmaya Niketan Bala Vihar Classes

photo-teachers-sw-sarvesh-sm

Class Teacher Main Subject Slokas
Shishu Vihar
(3 years old)
Keshav Gautam Children learn spirituality through song, stories, arts and crafts, appropriate to their age and development.
Pre-K
(4 years old) 
Bala Panchapakesan
1st Half Vedanta Alphabet Safari
K Aparna Turaga
2nd Half Vedanta Alphabet Safari Sahana Vavatu, Sarve Bhavantu, Asathoma, Eka Dantam, Mukam Karothi, Manojavam, Aapada, Ramayana, Daily Prayers (Karagre, Samudra vasane, Saraswati, Brahmarpanam, Subam, Kara charana, Gangecha), 21 Gayatris
1st Grade Deepa Duddilla
Malvi Jani
Bala Ramayana Kale Varshatu, Swasti Praja, Poornamadam, Bhojanth Prak, Slokas from Gita, Trayambaka Mantra, Shiva Dhyanam, Yesham Oou Vidya, Lingastakam, Shiva Panchakshari, Eka Sloki Ramayan
2nd Grade Sankari Kritivasan

 

Soujanya Polugurtha

Hanumanji Gita Dhyanam, Hanuman Chalisa, Budhir Balam
3rd Grade Sridevi Reddy

 

Sirisha Iyer

Bala Bhagavatam Ganesha Pancharatnam, Rama Nama Sankirtanam, Eka Sloki Bhagavatam, Dasavatara Stotra
4th Grade Sridevi Mantravadi 

 

Pushyami Lanka

My 24 Teachers & Krishna Krishna Everywhere Lakshmi Astakam, Guru Paduka Stotram, Sri Krishnastakam
5th Grade Neeta  Nayak

 

Anu Sharma

Symbolism Ganesha Pancharatnam, Sarada Stuthi, Navagraha Stotram, Govinda Damodara, Shiva Manasa Puja
6th Grade Vijay Nikore

 

Neera Nikore

India My Love Anna Poorna Stotram, Sarve Kalyana Prarthana
7th Grade Sumathi Ramchandran

 

Smitha Janardhan

PO Box Mr. God
Keys to Success
Gita chapter #12
8th/9th Grade Shastry Somayajula
Hindu Culture  Ganapathi Atharvana Sirsham
10th Grade Anu Nathan

 

Madhav Durbha

Srimad Bhagavad Gita Essence of Chapters 1-9 Gita Chapter #15 & Ganapathi Atharvana Sirsham
11th/12th Grade Rani Natarajan
Srimad Bhagavad Gita Essence of Chapters 6 onwards Gita Chapter #15 & Ganapathi Atharvana Sirsham