Teachers files

Pre-K

Shanti Pathah (Sahana Vavatu, Sarve Bhavantu, Asathoma)

Mukam Karoti

8_mukam karoti (p. 16)

Manojavam

10_manojavam (p. 18)

Apadam & Ramaya

9_apadam (p. 17)

Daily Prayers Before getting down from bed; Daily Prayers & Bhojanath

Daily Prayers Gange

Daily Prayers Samudra

Daily Prayers Karagre

Kindergarten

21 Gayatris

N/A

1st Grade

Kale Varshatu

Swasti Praja

Mrtyunjaya Mantrah (Trayambaka)

Siva Dhyanam

Ekasloki Ramayanam

Closing Prayer Purnamada

Siva Pancakshari

5_CD3_Siva Pancakshari

2nd Grade

Sri Hanuman Chalisa

Buddhirbalam Yaso Dhairyam

Gita Dhyanam

18_gita dhyanam (p. 33)

3rd Grade

Dasavathaara Stotram

Ganesha Pancharatna

Sri Ramanama Sankirtanam

Eka Sloki Bhagavatam

4th Grade

Krishnaastakam

Guru Paaduka Stotram

Mahalaksmyastakam

5th Grade

Navagraha Stotram

Sri Govinda Damodara Stotram

Sri Ganesha Pancartnam

6th Grade

Sri Annapurna Stotram

Sarvakalyana Prarthana

7th Grade

Bhagavad Gita Chapter 12

8th Grade

Durga Saptasloki

Ekasloki Mahabharatam

9th Grade

Bhagavad Gita Chapter-15

Ganapati Atharva Shirsham

10th – 12th Grade

Medhasuktam

Vedic Arati

General

Sri Venkatesa Karavalamba Stotram

Sri Balamukundastaka Stotram

Bilvaashtakam

Mantrapuspam

Ganapati Prarthana

Sankatanaasana Ganesh Stotram

Saraswati Prarthana

Vedic Chanting

Bhagavad Gita Parayanam

Indian National Anthem

Janmadinamidam Birthday Song

Bala Vihar Pledge